Bureau Topzorg
WelkomWat doen wijBedrijvenFinancieringPGBContactTarievenlinks

Bureau Topzorg kan presentaties en/of voorlichting verzorgen voor uw bedrijf of instelling. In de war zijn,wat is dat nu precies? Hoe kun je het beste omgaan met moeilijke mensen of met mensen die in de war en onrustig zijn? Wat betekent de term schizofrenie,psychose of borderline? Geheel naar uw wens kan er op maat voorlichting gegeven worden over bijv. psychose,schizofrenie of borderline. Sociale vaardigheden. Wij verzorgen ook een training in sociale vaardigheden. Inhoud,frequentie en duurvan de training kan geheel aan uw wensen en behoeften worden aangepast.