Bureau Topzorg
WelkomWat doen wijBedrijvenFinancieringPGBTarievenContactlinks


Financiering van uw begeleiding
Als u zorg nodig heeft dan kost dat geld.Er zijn verschillende manieren om de zorg die u nodig heeft te financieren.
 
* U gebruikt eigen financiele middelen
In dit geval zijn er mogelijk fiscale voordelen.Informatie hierover kunt u vinden in de brochure "Buitengewone lasten" van de belastingdienst of op de website van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl
 
*Het persoonsgebonden budget (PGB)
Wanneer u langer dan drie maanden verpleging, verzorging of ondersteuning nodig heeft kunt u gebruik maken van een persoonsgebonden budget (PGB).
Het PGB is er zowel voor ziekenfonds als particulier verzekerden en de aanvraag staat los van het inkomen en/of vermogen.
Een PGB kunt u aanvragen zonder dat dit de voortgang van het contact met uw behandelaar, arts of specialist hindert.Er is wel een eigen bijdrage verschuldigd die wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen .
 
Indien u een PGB wilt aanvragen dan kunt u dit doen bij uw zorgkantoor.
Sinds april 2003 is er nog maar sprake van een soort persoonsgebonden budget in de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.Dit is het PGB nieuwe stijl.Voor iedereen is deze regeling nu dus hetzelfde.
Het PGB V&V, PGB VG, PGB GGZ en het PGB LG bestaan dus niet meer.
 
Hebt u meer vragen over het persoonsgebonden budget dan kunt u ook contact opnemen met de vereniging Per Saldo.Dit is de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget of mensen die hier belangstelling voor hebben. (zie "Links")
Tel. 030 - 2304066